Popularne wycieczki po Lwowie

Miasto Lwów mieści się na skrzyżowaniu dawnych szlaków handlowych, którymi kupcy z różnych krajów podróżowali ze swoimi towarami z północy na południe, z zachodu na wschód i z powrotem. Lwów leży w centrum Europy kontynentalnej.

Miasto stoi na pograniczu dwóch wielkich kultur: łacińskiej na zachodzie i bizantyjskiej – na wschodzie.

Interesujące jest to, że przez terytorium naszego miasta przechodzi wielki europejski dział wodny, który rozgranicza zlewiska dwóch mórz: Czarnego i Bałtyckiego. Ten malowniczy region geograficzny nosi nazwę – Roztocze Lwowskie.

To unikalne położenie miasta przyczyniło się do tego, że Lwów zawsze stał w centrum dziejowych wydarzeń. Nic dziwnego, że nawet do dziś kilka narodów uważa Lwów za swoje własne miasto. Tu często przecinały się ekonomiczne i polityczne interesy wpływowych rodzin, narodów i nawet całych państw. Nie zważając na tę burzliwą i ulotną historię, nasze miasto nigdy nie traciło optymizmu, humoru i właściwego tylko jemu uroku.

Na przestrzeni dziejów nasze miasto nazywano różnymi nazwami – Львів (po ukraińsku), Lwów (po polsku), Lemberg (po niemiecku), Львов (po rosyjsku), Leopolis (po łacińsku), Lviv (po angielsku) itd. Mimo to Lwów zawsze zostawał zachodnią oporą narodu ukraińskiego – i w czasy ujarzmienia, i w czasy niepodległości ludu ukraińskiego.

Szczególny powab Lwowa już kilka stuleci budzi natchnienie pisarzy, woła do sztalug malarzy i stwarza nadzwyczajną atmosferę.

Lwów – to miasto-muzeum. W 1975 r. została tu stworzona specjalna Strefa historyczno-architektoniczna, która obejmuje terytorium średniowiecznego Lwowa. W grudniu 1998 r. kompleks zabytków architektonicznych centrum średniowiecznego miasta został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Żeby poczuć nadzwyczajną atmosferę Lwowa, wystarczy przybyć tu raz, a na pewno zechce się tutaj znowu powrócić. Zapraszamy serdecznie na spacer wąskimi uliczkami miasta, łyk aromatycznej lwowskiej kawy, smak dawnego lwowskiego życia oraz chwilę zadumy w kościołach różnych wyznań.

Warto zobaczyć nasz wspólny Lwów.